Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.437 văn bản: Công nghiệp
3201

Nghị quyết 13/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2004

Lĩnh vực: Đầu tư;An ninh trật tự;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
3202

Quyết định 188/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
3203

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô

Lĩnh vực: Công nghiệp;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
3204

Quyết định 183/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2004
3205

Quyết định 176/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 05/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
3206

Quyết định 177/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp "ôtô" Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2004
3207

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các Dự án thuỷ điện đã khởi công năm 2003-2004

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
3208

Quyết định 152/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy hoạch về quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
3209

Thông tư 92/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc ưu đãi thuế cho các Dự án nhà máy điện Uông Bí mở rộng và Dự án nhà máy điện Cà Mau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
3210

Quyết định 91/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng cấp cứu mỏ chuyên trách"

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2005
3211

Quyết định 87/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Đề án "Phát triển ngành Cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vông nghiệp, nông thôn"

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2004
3212

Quyết định 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
3213

Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
3214

Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2004
3215

Quyết định 77/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
3216

Quyết định 179/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại công ty phát triển khu công nghiệp Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3217

Quyết định 60/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp hoá chất đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn"

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
3218

Nghị quyết 09/2004/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2004

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
3219

Thông tư 01/2004/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2004
3220

Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2004
Vui lòng đợi