Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.886 văn bản: Công nghiệp
2741

Quyết định 16/2002/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đổi tên Nhà máy Cơ khí Cổ Loa thành Công ty Cơ khí Cổ Loa

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2742

Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
2743

Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về Chương trình phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam gắn với phát tiển vùng nguyên liệu từ nay đến 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
2744

Thông tư 106/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển và một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
2745

Quyết định 139/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng khu chế xuất Tân Thuận

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 19/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
2746

Quyết định 138/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Công nghiệp;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
2747

Quyết định 60/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định mức chi phí đóng cắt điện.

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
2748

Quyết định 718/2001/QĐ-BKH của Bộ Công nghiệp quy định về việc ban hành Danh mục các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảm xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
2749

Quyết định 56/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2010
2750

Quyết định 54/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định sử dụng điện làm phương tiên bảo vệ trực tiếp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
2751

Quyết định 53/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
2752

Quyết định 52/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định trình tự và thủ tục ngừng cấp điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2753

Thông tư hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
2754

Thông tư 08/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi một số Danh mục hoá chất xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-BCN ngày 26/1/2001 của Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
2755

Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
2756

Thông tư 07/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung kỹ thuật quy định tại Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
2757

Quyết định 134/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thép đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2758

Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
2759

Quyết định 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung khu khí - điện - đạm Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
2760

Thông tư 05/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số nội dung Thông tư số 04/2001/TT-BCN ngày 30/6/2000 và 08/2000/TT-BCN ngày 29/12/2000 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm ngành sản xuất công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
Vui lòng đợi