Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.892 văn bản: Công nghiệp
01

Quyết định 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Quyết định 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
03

Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
04

Quyết định 2137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
05

Công văn 1576/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
07

Quyết định 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 2, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
08

Quyết định 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
09

Quyết định 527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
10

Thông tư 05/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
11

Quyết định 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
12

Quyết định 454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
13

Quyết định 291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
14

Công văn 1325/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Quyết định 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất và lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Điện lực Tải về
16

Kế hoạch 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023

Lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 621/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
18

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định về phân cấp quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Quyết định 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Quyết định 485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về