Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 05/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ KIỆN TOÀN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 13
(Từ ngày 06/7/2015 đến ngày 08/7/2015)
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và Văn bản số 5207/VPCP-TCCV ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội;
Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 (kèm Đề án số 146/ĐA-UBND ngày 07/7/2015) của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố; và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1.
Phê chuẩn Đề án thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện Đề án, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015./.
 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP CP, Ban công tác ĐBQH;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ VH, TT và DL;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND TP, UBMTTQ TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng của Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP , VP UBNDTP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo thành phố Hà Nội;
- Cổng GTĐT Thành phố, Báo HNM, Báo KTĐT;
- Lưu: VT, Ban PC.
CHỦ TỊCH 
 


Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 08/07/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!