Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 369 văn bản: Cơ cấu tổ chức
361

Công văn 2611/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2016
362

Công văn 1442/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Trường Đại học tư thục Y - Dược tại Cà Mau

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
363

Công văn 863/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
364

Công văn 7970/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
365

Thông báo 1359/BTM-VP của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
366

Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2003
367

Thông tư 11/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ kho bạc nhà nước sang Ngân hàng chính sách xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
368

Công văn 139-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc phân công lại chức năng, nhiệm vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
369

Công văn 431/VPCP-CCHCcủa Văn phòng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố là đô thị loại II.

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
Vui lòng đợi