Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.037 văn bản: Cơ cấu tổ chức
21

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
22

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
23

Quyết định 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Văn Yên khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
24

Quyết định 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2023

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
25

Quyết định 284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
26

Quyết định 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế, bổ sung ủy viên các Tiểu ban Năm Du lịch quốc gia 2023

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
27

Quyết định 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
28

Quyết định 595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
29

Quyết định 407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
30

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
31

Quyết định 409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Ngữ văn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
32

Quyết định 1330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
33

Quyết định 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Đoàn giám sát cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
34

Quyết định 399/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Âm nhạc theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
35

Quyết định 400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Công nghệ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
36

Quyết định 401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
37

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
38

Quyết định 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài chính, ngân sách theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
39

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
40

Quyết định 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập các Tổ kiểm tra thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, thực hiện ISO, chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang năm 2023

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về