Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.716 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2241

Quyết định 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ban hành: 15/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
2242

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
2243

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Ban hành: 09/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
2244

Quyết định 1627/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
2245

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Ban hành: 04/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
2246

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
2247

Quyết định 1479/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
2248

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
2249

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 22/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2021
2250

Quyết định 1315/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2011
2251

Quyết định 1298/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2011
2252

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
2253

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 07/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
2254

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Long An

Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
2255

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2256

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
2257

Quyết định 632/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Hội Sưu tầm, nghiên cứu Gốm và Cổ vật Thăng Long Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2011
2258

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
2259

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2011
2260

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
Vui lòng đợi