Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 9.537 văn bản: Cơ cấu tổ chức
6881

Nghị định 08/2003/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động của cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6882

Thông tư 75/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phương án tài chính cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại 2001-2003

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
6883

Thông tư liên tịch 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Uỷ ban nhân dân cùng cấp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
6884

Quyết định 791/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông văn bản về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6885

Thông tư liên tịch 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP của Bộ Thương mại và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6886

Quyết định 2468/1999/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành văn bản "quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Độ Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
6887

Quyết định 98/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
6888

Nghị định 66/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thông tấn xã Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
6889

Nghị định 59/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6890

Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
6891

Thông tư 10/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở, hòa giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thành phố, thị xã, thị trấn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2003
6892

Nghị định 74/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2003
6893

Nghị định 34/CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
6894

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc chuyển Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam trực thuộc Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
6895

Quyết định 258/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hoá với nước ngoài

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6896

Nghị định 81-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 01/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
6897

Nghị định 62-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
6898

Nghị định 50-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
6899

Nghị định 22-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
6900

Nghị định 15-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
Vui lòng đợi