Thông báo 74/TB-VPCP 2022 kết luận tại Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

__________

Số: 74/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

_____________

 

Ngày 02 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tại các địa phương có đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, lãnh đạo và đại diện các sở, ngành liên quan tại địa phương.

Sau khi nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về công tác lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới và báo cáo Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến phát biểu của một số bộ, ngành và địa phương; ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chúng ta đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, trong đó có việc hoàn thiện thể chế trên cơ sở Luật Quy hoạch được Quốc hội ban hành. Ngoài ra, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị quyết để triển khai, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, mà mấu chốt có 2 yêu cầu chính là đáp ứng được tiến độ đề ra và bảo đảm chất lượng quy hoạch; đồng thời, quy hoạch phải phát huy được tiềm năng thế mạnh, lợi thế cạnh tranh và hóa giải được vấn đề hạn chế, yếu kém, thách thức, mâu thuẫn để phát triển cho phù hợp, đẩy nhanh phát triển bền vững cho quốc gia, ngành, địa phương. Với ý nghĩa đó, Chính phủ đã tích cực thúc đẩy việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Trong vòng 6 tháng qua, đây là Hội nghị toàn quốc lần thứ 2, có đầy đủ các đồng chí Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự để tập trung đánh giá về các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các quy hoạch.

2. Đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là 02 báo cáo chính đã tổng hợp đầy đủ, toàn diện các nội dung liên quan. Cơ bản đồng tình với các ý kiến đóng góp rất thiết thực, sâu sắc, trách nhiệm, tâm huyết xuất phát từ thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo rất cụ thể của các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương theo chức trách, quyền hạn của mình tiếp tục chỉ đạo công tác quy hoạch, tiếp thu các ý kiến của các đồng chí đã nêu tại Hội nghị ngày hôm nay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch được tốt hơn cả về tiến độ và chất lượng quy hoạch.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trong thời gian qua đã được các cơ quan thực hiện cơ bản bám sát theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các kết luận cuộc họp của Chính phủ nên đã có tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, việc triển khai một số quy hoạch còn lúng túng, tiến độ nhiều quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng một số quy hoạch chưa được như mong muốn, chưa được đầy đủ, toàn diện, khách quan.

2. Các tồn tại, hạn chế đối với công tác quy hoạch thời gian qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó:

- Nguyên nhân khách quan: (i) Do đại dịch Covid-19 và việc thực hiện giãn cách nên đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng quy hoạch; (ii) Cơ sở dữ liệu, số liệu, thông tin phục vụ công tác quy hoạch còn yếu kém, không có cơ sở dữ liệu mang tính hệ thống, không có cơ sở dữ liệu lớn cho ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, gồm: (i) Nhận thức về công tác quy hoạch của một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng tầm; (ii) Công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa được quan tâm đúng mức, nhất là của các đồng chí đứng đầu; (iii) Đầu tư cho công tác quy hoạch (nghiên cứu, nguồn lực, phương tiện, điều kiện làm công tác quy hoạch) ở các cấp còn hạn chế; (iv) Chưa lựa chọn, bố trí các đồng chí có năng lực, trình độ, chuyên môn chuyên nghiệp để tập trung làm công tác quy hoạch; (v) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chưa có tính chủ động, chưa bám sát vào chương trình kế hoạch; (vi) Các quy định của pháp luật hiện hành còn có những điểm chưa thống nhất, vướng mắc, Nghị quyết của Chính phủ cũng có những điểm vướng mắc chưa được kịp thời giải quyết.

Yêu cầu đặt ra là phải nhận thức đầy đủ 6 nguyên nhân chủ quan nêu trên để các cấp, các ngành có biện pháp khắc phục ngay, với mục tiêu chung là thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch trong thời gian tới.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Để bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là nâng cao chất lượng quy hoạch, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương:

1. Phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác quy hoạch trong sự phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực và địa phương cũng như của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu. Công tác quy hoạch phải đi trước một bước, quy hoạch phải phù hợp tình hình thực tiễn, phải bám sát vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để xây dựng cho được bản quy hoạch phù hợp, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và hóa giải được những vấn đề đang còn hạn chế, khó khăn, mâu thuẫn, yếu kém, thách thức tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phải tạo ra được cơ hội, điều kiện mới để đủ hấp dẫn thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

2. Phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư vào công tác quy hoạch.

3. Công tác quy hoạch phải bám sát vào Cương lĩnh, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và Nghị quyết của các cấp, các ngành, các địa phương để cụ hóa vào quy hoạch bảo đảm vừa đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, vừa bám sát tình hình thực tế của các bộ, ngành, địa phương.

4. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; chủ động, tập trung ưu tiên nguồn lực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan để hoàn thành quy hoạch trước Quý III năm 2022.

5. Công tác quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và có tính ổn định lâu dài. Cách tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết bài toán quy hoạch theo tinh thần tích hợp, tổng hợp, vừa có tính liên kết, vừa có tính hội nhập, vừa có tính bổ trợ lẫn nhau. Quy hoạch có tính chất lâu dài, ổn định và bám sát thực tiễn, lấy nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản, lâu dài, là quyết định; thu hút nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Mục tiêu, quan điểm là phát triển trên nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời phải có tính hội nhập cao, thích ứng với điều kiện mới.

6. Quy hoạch phải đề xuất được cơ chế, chính sách để phát huy lợi thế, tiềm năng và hạn chế được những bất cập, mâu thuẫn, thách thức của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong tổ chức thực hiện: (i) Phải lựa chọn được nhà thầu tư vấn tốt, khuyến khích nhà thầu tư vấn nước ngoài và lắng nghe ý kiến góp ý, phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia; (ii) Phải có tổ giúp việc tương đối chuyên nghiệp, chuyên trách làm công tác quy hoạch và phải có người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo; (iii) Làm tốt công tác tuyên truyền, công khai minh bạch và xin ý kiến quy hoạch theo quy định; (iv) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia hiện đại, thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương sử dụng, khai thác và tập trung vào dữ liệu dùng chung; (v) Công tác công bố quy hoạch, quản lý quy hoạch phải thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống bệnh hình thức.

7. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để phân công các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên tinh thần chủ động xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, không được để ách tắc về thủ tục hành chính, cản trở công tác quy hoạch.

8. Về Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia: cần lưu ý thêm về vấn đề phân vùng để bảo đảm tính hợp lý; nghiên cứu động lực mới cho các vùng khác: Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long… Việc phân vùng cần đánh giá, tìm ra tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để xác định các lĩnh vực phát triển theo từng vùng trọng điểm. Đặc biệt, quy hoạch tổng thể quốc gia không phải chỉ phát triển kinh tế mà còn phải cân đối hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Quy hoạch tổng thể quốc gia phải gắn với phát triển khu vực Đông Nam Á, Châu Á và quốc tế, lựa chọn lĩnh vực có tiềm năng khác biệt để phát triển có lợi thế cạnh tranh không trùng với các nước khác.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia theo đúng tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trong kỳ họp tháng 5 năm 2022.

9. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp những nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch còn chồng chéo, chưa thống nhất, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung các văn bản phù hợp để hoàn thiện các hướng dẫn về công tác quy hoạch, tất cả vì mục tiêu để có hệ thống quy hoạch quốc gia tốt nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

 các Vụ: TH, PL, KTTH, NN, KGVX, NC, QHĐP

- Lưu: VT, CN (2b) Hop

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

thuộc tính Thông báo 74/TB-VPCP

Thông báo 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:74/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:17/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi