Văn bản Hợp nhất về Chính sách

Có tất cả 72 văn bản: Chính sách
41

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Xác thực: 30/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 09/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Xác thực: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Xác thực: 23/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
45

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-UBDT năm 2014 do Ủy ban Dân tộc ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Xác thực: 28/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Xác thực: 25/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 09/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
48

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Xác thực: 08/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
49

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Xác thực: 18/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Xác thực: 18/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
51

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Xác thực: 27/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Chính sách Tải về
Xác thực: 21/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 5026/VBHN-BKHĐT năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 04/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 5025/VBHN-BKHĐT năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 04/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
56

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
57

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

Lĩnh vực: Chính sách;Hôn nhân gia đình Tải về
Xác thực: 13/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
58

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 17/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
59

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 16/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo bồi dưỡng của hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Xác thực: 08/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi