Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.258 văn bản: Chính sách
41

Công văn 2894/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện cắt giảm và thu hồi các khoản chi thường xuyên theo Nghị quyết 86/NQ-CP

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
42

Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạt định chính sách, giai đoạn 2021-2030"

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
43

Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
44

Quyết định 2949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
45

Công văn 3508/UBND-HCTC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
46

Công văn 2771/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
47

Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
48

Công văn 2738/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới theo Kết luận 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
49

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn Thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid-19​

Ban hành: 22/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
50

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 22/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
51

Công văn 2782/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2021
52

Kế hoạch 191/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
53

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
54

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
55

Công văn 2214/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền một số chính sách và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
56

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
57

Công văn 3353/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
58

Quyết định 1976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
59

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
60

Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
Vui lòng đợi