Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.429 văn bản: Chính sách
21

Kế hoạch 324/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện "Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
22

Quyết định 81/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
23

Quyết định 80/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ Quyết định 79/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
24

Công văn 4710/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/01/2022
25

Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
26

Quyết định 5223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình điện tử thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
27

Thông báo 931/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
28

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
29

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường;COVID-19 Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
30

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
31

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
32

Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về quy định mức trợ giúp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
33

Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc; chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển, chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2021
34

Quyết định 5292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt hỗ trợ sử dụng nước sạch đối với người dân, cơ quan, đơn vị sinh sống, làm việc trong vùng ảnh hưởng môi trường Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
35

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng đối với các nhà tang lễ, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
36

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chính sách khen thưởng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Chính sách;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
37

Công văn 4532/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
38

Kế hoạch 4257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
39

Kế hoạch 4255/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
40

Kế hoạch 4246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công chăm lo tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
Vui lòng đợi