Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.428 văn bản: Chính sách
2361

Quyết định 38/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách theo quyết định 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ khi được nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2362

Chỉ thị 06/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2003

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2363

Quyết định 33/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2364

Chỉ thị 02/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phòng chào tết trồng cây xuân quý mùi - năm 2003 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2365

Chỉ thị 04/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổng vệ sinh toàn thành phố vào 6h30' thứ bảy hàng tuần đón xuân quý mùi và hướng tời SEA GAMES 22

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2366

Chỉ thị 01/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết quý mùi 2003 thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2367

Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón tết quý mùi năm 2003

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2368

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
2369

Quyết định 160/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời việc xét tuyể công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
2370

Quyết định 150/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phù hiệu, cấp hiệu thẻ thanh tra viên và trang phục của thanh tra xây dựng thành phố, thành tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2371

Quyết định 147/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị nam Trung Yên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
2372

Quyết định 144/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tây nam Hà Nội (khu xây dựng đợt đầu) - tỷ lệ 1/500 (đối với các ô đất có ký hiệu A6, A14, B11, B6, B10)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
2373

Quyết định 137/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội nghị Việt Nam - Ôxtơrâylia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2374

Quyết định 136/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - ấn Độ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2375

Quyết định 140/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2376

Quyết định 141/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị - Cămpuchia thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2377

Quyết định 139/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội Quốc Tế ngữ Esperanto thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2378

Quyết định 142/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế về quản lý siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2379

Quyết định 133/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2380

Quyết định 132/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - Cu ba thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi