Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.258 văn bản: Chính sách
2061

Quyết định 142/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế về quản lý và sử dụng Quỹ khuyến nông Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2062

Chỉ thị 28/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
2063

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2064

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù

Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
2065

Quyết định 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của Thành phố

Ban hành: 21/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2014
2066

Chỉ thị 24/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008

Ban hành: 31/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
2067

Quyết định 116/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 28/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
2068

Quyết định 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 27/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
2069

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
2070

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy chế quản lý tài chính của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội"

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
2071

Quyết định 93/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
2072

Quyết định 92/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước trong việc quyết định quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ban hành: 21/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
2073

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2008
2074

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 240/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
2075

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Ban hành: 20/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
2076

Quyết định 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đổi tên Phòng Giáo dục thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
2077

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 27/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
2078

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành định mức dự toán công tác trồng tre chắn sóng bảo vệ đê Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
2079

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
2080

Quyết định 137/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
Vui lòng đợi