Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.428 văn bản: Chính sách
01

​Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc hỗ trợ xóa mù chữ giai đoạn 2021-2030​

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
02

Kế hoạch 23/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác dân số Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
03

Hướng dẫn 211/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2022
04

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
05

Quyết định 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
06

Kế hoạch 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
07

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
08

Quyết định 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
09

Quyết định 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
10

Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
11

Kế hoạch 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
12

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
13

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
14

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
15

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2022
16

Kế hoạch 03/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2022
17

Kế hoạch 331/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
18

Kế hoạch 330/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2022
19

Kế hoạch 332/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2022
20

Kế hoạch 324/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện "Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2022
Vui lòng đợi