Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.969 văn bản: Chính sách
15102

Nghị quyết 22/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2002

15103

Công văn 171/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cứu trợ xã hội dịp tết Nhâm Ngọ năm 2002

15104

Công văn 179/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Ngọ năm 2002 của Chủ tịch nước

15105

Thông tư 05/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

15106

Quyết định 09/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện dự án trồng rừng trên đất cát ven biển Nam trung bộ Việt Nam (PACSA)

15107

Chỉ thị 04/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào tết trồng cây - xuân Ngâm Ngọ - năm 2002

15108

Nghị định 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ về Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

15109

Quyết định 14/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Khu kinh tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

15110

Chỉ thị 03/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết Ngâm Ngọ 2002 tại thủ đô Hà Nội

15111

Công văn 168/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách

15112

Quyết định 07/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Dự án hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng - Đông Nam Á (CFSP-SEA) do mạng lưới rừng Châu á đông (AFN), cộng đồng châu Âu (EC) và cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ

15113

Công văn 0090/TM-AM của Bộ Thương mại về việc không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp EU và Hoa Kỳ trong hợp tác kinh tế và thương mại

15114

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

15115

Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

15116

Công văn 124/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

15117

Quyết định 29/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực

15118

Quyết định 03/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án sở du lịch Hà Nội

15119

Quyết định 02/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm dịch vụ đối ngoại

15120

Nghị định 02/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số