Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.409 văn bản: Chính sách
15081

Quyết định 35/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ số tiền quyên góp giúp đỡ cho các địa phương bị thiệt hại do cơ bão số 5 gây ra

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15082
15083

Quyết định 02/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Đông - Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15084

Quyết định 01/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15085

Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
15086

Thông tư 95/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15087

Thông tư liên tịch 22/1997/TTLT-LĐTBXH-TCCP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác thương binh, liệt sỹ và người có công thuộc cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội ở địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
15088

Thông tư 93/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế cho ngươì Trung Quốc xuất cảnh tại cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc bằng giấy thông hành

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
15089

Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
15090

Quyết định 1018/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền trung giai đoạn từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15092

Thông tư 85/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 254/TTg ngày 16/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc các cấp chính quyền hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15093

Quyết định 985/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả cơ bão số 5, khôi phục và phát triển sản xuất cho các tỉnh ven biển Nam bộ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15094

Nghị định 110/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
15095

Quyết định 956/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn công tác của Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
15096

Quyết định 552/1997/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành thuỷ sản

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15097

Thông tư về việc thưởng khuyến khích xuất khẩu hàng dệt - may mặc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15098

Quyết định 910/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ giai đoạn từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15099

Quyết định 903/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15100

Công văn 3689/TBLS-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tạm đừng xác nhận người hưởng chính sách như thương binh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về