Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.037 văn bản: Chính sách
14461

Quyết định 451/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay tái cấp vốn đối với các Ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
14462

Nghị định 177/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14463

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/9/1985

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
14464

Quyết định 231/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14465

Quyết định 232/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14466

Công văn 4274/LĐTBXH-BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14467

Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Đan Mạch

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
14468

Thông tư 142/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
14469

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14470

Quyết định 1146/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ dân di cư đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14471

Công văn 1194/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố trung ương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14472

Thông tư 141/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14473

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
14474

Thông tư 139/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và một số biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14475

Thông tư liên tịch 134/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
14476

Quyết định 1073/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14477

Nghị quyết 12/1999/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14478

Thông tư hướng dẫn về hồ sơ công nhận người hưởng chính sách như thương binh bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về trước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14479

Thông tư liên tịch 26/1999/TTLT/LĐTBXH-BTC-BGD&ĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
14480

Chỉ thị về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị

Lĩnh vực: Chính sách Tải về