Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.950 văn bản: Chính sách
13821

Thông tư liên tịch 50/TT/LB của Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc biệt khó khăn

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
13822

Thông tư 15/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 07/LĐTBXH ngày 12-5-1993 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
13823

Quyết định 382/TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong

Ban hành: 30/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
13824

Chỉ thị 368/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 22/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
13825

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 40-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
13826

Quyết định 153-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thí điểm thành lập quỹ cho vay ưu đãi tạo việc làm ở đô thị tại Hà Nội

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
13827

Chỉ thị 323/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các ngành, các cấp chính quyền kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (NQ8B) Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân"

Ban hành: 27/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
13828

Quyết định 316/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ phụ cấp quản lý trại giam

Ban hành: 25/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
13829

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
13830

Thông tư 61-TT/BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn kế hoạch sơ kết công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Việt Nam năm 1991-1995 và xây dựng chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em năm 1996-2000

Ban hành: 15/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
13831

Nghị định 28/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành: 29/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
13832

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
13833

Thông tư liên tịch 08/TT-LB của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
13834

Quyết định 184/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh"

Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
13835

Quyết định 155/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

Ban hành: 13/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
13836

Thông báo 38/TB của Văn phòng Chính phủ về kết quả làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ban hành: 11/03/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
13837

Quyết định 152/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế

Ban hành: 11/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
13838

Công văn 13/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
13839

Chỉ thị 133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành thể dục - thể thao

Ban hành: 07/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
13840

Quyết định 131/TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm trong Quyết định 58/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Ban hành: 04/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2004
Vui lòng đợi