Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.799 văn bản: Chính sách
13241

Quyết định 210/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
13242

Quyết định 207/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
13243

Quyết định 199/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
13244

Quyết định 200/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
13245

Thông tư 24/1999/TT-LĐTB&XH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
13246

Quyết định 197/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao.

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
13247

Quyết định 182/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
13248

Thông tư 02/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
13249

Công văn 4371/VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quyết định về định canh, định cư, di dân phát triển vùng kinh tế mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
13250

Quyết định 194/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tài chính cho một số nhà máy đường.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
13251

Chỉ thị 27/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình mía đường.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
13252

Quyết định 323/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
13253

Nghị định 94/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
13254

Công văn 947/CP-KG của Chính phủ về việc tổng kết 10 năm chống mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
13255

Nghị quyết liên tịch 01/1999/NQLT-TP-VHTT-NNPTNN-NT của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
13256

Thông tư 105/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết cơ chế thưởng vượt dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
13257

Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
13258

Quyết định 169/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công việc và bảng phân công triển khai, thực hiện Chương trình hành động Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
13259

Quyết định 170/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
13260

Quyết định 168/1999/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất bông vải

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi