Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.283 văn bản: Chính sách
13101

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95)

Ban hành: 22/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
13102

Nghị định 23/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
13103

Quyết định 230/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 1996-2010

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
13104

Công văn 264/TĐKT của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước về việc thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ

Ban hành: 17/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
13105

Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp khó khăn năm 1996

Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/1996
13106

Thông tư 05NN/ĐCĐC-KTM của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 660/TTg ngày 17/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng di cư tự do đến Tây Nguyên và một số tỉnh khác

Ban hành: 26/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
13107

Thông tư liên tịch 125/TTLB của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức-Cán Bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 779/TTg ngày 1-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 25/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
13108

Công văn 843/LĐ-TBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 25/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
13109

Thông tư 137/UB-TTLB của Ủy ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn thực hiện văn bản số 7464 KT-TH ngày 30/12/1995 của Chính phủ về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi

Ban hành: 06/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
13110

Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Ban hành: 27/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
13111

Nghị định 10/CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý dự trữ quốc gia

Ban hành: 24/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
13112

Thông tư 14TC/TCĐN của Bộ Tài chính quy định tạm thời chế độ tài chính đối với các thành viên gia đình đi theo cán bộ công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Ban hành: 16/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
13113

Thông tư liên tịch 04/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
13114

Quyết định 99/TTg của Thủ tướng Chính phủ về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 1996-2000 đối với việc phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
13115

Quyết định 96/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Uỷ ban quốc gia điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN

Ban hành: 08/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
13116

Quyết định 88-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần thơ thời kỳ 1996-2010

Ban hành: 05/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
13117

Thông tư 01/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995

Ban hành: 30/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
13118

Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp và thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ixraen

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
13119

Công văn 362/GC-TT của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc hướng dẫn miễn cước thư chuyển tiền gửi Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
13120

Thông tư 41/UB-TT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc - miền núi

Ban hành: 08/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
Vui lòng đợi