Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.312 văn bản: Chính sách
13081

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 12/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2005
13082

Thông tư 71-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc thi hành Quyết định 17/TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Ban hành: 08/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
13083

Quyết định 307/BKH-LĐVX-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tạm thời Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội

Ban hành: 07/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
13084

Công văn 706-TT/LB của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về tình hình đầu tư xây dựng các doanh nghiệp của Đảng

Ban hành: 29/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
13085

Quyết định 783/TTg của Thủ tướng Chính phủ về viêc phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt ở ĐBSCL

Ban hành: 24/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
13086

Công văn 3762-TC/TCNH của Bộ Tài chính về chủ trương phát hành xổ số đặc biệt đáp ứng nguồn vốn cho các mục tiêu xã hội

Ban hành: 23/10/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
13087

Quyết định 780/TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Uỷ ban quốc gia tìm kiếm-cứu nạn trên không và trên biển

Ban hành: 23/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
13088

Thông tư liên tịch 04BS/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư liên tịch số 04/TTLB ngày 12/02/1996 của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 20/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
13089

Quyết định 742/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 1996-2010

Ban hành: 06/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
13090

Công văn 3316/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 118/TTg về cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng

Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
13091

Quyết định 720/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả bão lụt ở một số tỉnh phía bắc

Ban hành: 30/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
13092

Thông tư 05/TT-BNV(C13) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ban hành: 28/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
13093

Công văn 4719/KTTHcủa Chính phủ về chính sách thuế đối với sản xuất, lắp ráp hàng cơ khi - điện - điện tử

Ban hành: 20/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
13094

Quyết định 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
13095

Quyết định 656/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2000 và 2010

Ban hành: 13/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
13096

Thông tư 17/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Ban hành: 07/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
13097

Quyết định 611/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

Ban hành: 04/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
13098

Quyết định 734/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Ban hành: 04/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
13099

Quyết định 596/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả mưa lũ ở tỉnh Lai Châu

Ban hành: 28/08/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
13100

Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên

Ban hành: 27/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
Vui lòng đợi