Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.289 văn bản: Chính sách
12981

Công văn đình chính Thông tư số 52-TC/TCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12982

Quyết định 761/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ thời kỳ 1996-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12983

Quyết định 747/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ thời kỳ 1996-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
12984

Quyết định 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
12985

Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
12986

Quyết định 739/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 1996-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12987

Quyết định 740/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12988

Quyết định 734/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12989

Quyết định 634-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ KBNN làm việc trong môi trường độc hại

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12990

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác lưu trữ trong thời gian tới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12991

Thông tư 59-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung về tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai địch hoạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12992

Quyết định 713/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2000

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12993

Quyết định 712/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12994

Quyết định 88/VGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng phục vụ chính sách miền núi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12995

Quyết định 677/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 1996 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
12996

Quyết định 668/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, biện pháp giảm nhẹ thiên tai và những chương trình chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển miền Trung

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12997

Nghị định 87/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
12998

Thông tư 19/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường cho người bị tai nại lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12999

Thông tư 49-TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý tài chính đối với khoản lợi nhuận được chia từ xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
13000

Quyết định 532/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1996 - 2000

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
Vui lòng đợi