Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.272 văn bản: Chính sách
12961

Quyết định 822/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2000

Ban hành: 04/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
12962

Thông tư 69/TTLB của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung và định mức chi của chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 1997

Ban hành: 04/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
12963

Quyết định 767/TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ban hành: 17/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
12964

Công văn đình chính Thông tư số 52-TC/TCT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12965

Quyết định 761/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ thời kỳ 1996-2010

Ban hành: 13/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12966

Quyết định 747/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ thời kỳ 1996-2010

Ban hành: 11/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
12967

Quyết định 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 11/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
12968

Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 11/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
12969

Quyết định 739/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 1996-2010

Ban hành: 06/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12970

Quyết định 740/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010

Ban hành: 06/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12971

Quyết định 734/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

Ban hành: 06/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12972

Quyết định 634-TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ phụ cấp độc hại và bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ KBNN làm việc trong môi trường độc hại

Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12973

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác lưu trữ trong thời gian tới

Ban hành: 04/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12974

Thông tư 59-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung về tính giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai địch hoạ

Ban hành: 01/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12975

Quyết định 713/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục khu công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2000

Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12976

Quyết định 712/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc thời kỳ 1996 - 2010

Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12977

Quyết định 88/VGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng phục vụ chính sách miền núi

Ban hành: 29/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12978

Quyết định 677/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 1996 - 2010

Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
12979

Quyết định 668/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, biện pháp giảm nhẹ thiên tai và những chương trình chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh ven biển miền Trung

Ban hành: 22/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
12980

Nghị định 87/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
Vui lòng đợi