Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.095 văn bản: Chính sách
12941

Thông tư liên tịch 31/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc giao kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12942

Quyết định 736/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phòng chống và khắc phục hậu quả bão, lụt ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên -Huế, Quảng Nam -Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
12943

Nghị quyết 292/NQ-UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
12944

Công văn về việc thực hành tiết kiệm chi tiêu tránh lãng phí

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
12945

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
12946

Thông tư 28/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
12947

Thông tư 73-TC/TCNH của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ nông dân của hội nông dân Việt nam.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
12948

Hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xuđăng

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
12949

Thông tư liên Bộ 70/TTLB của Bộ Tài chính và bộ Y tế về việc sửa đổi một số điểm trong Thông tư liên bộ số 25/TTLB ngày 21/11/1991 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 (PAM) do Tổ chức Lương thực thế giới viện trợ.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
12950

Thông tư 25/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về thủ tục thành lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
12951

Thông tư 06/TT-BNV(X13) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm về chính sách đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
12952

Quyết định 619-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp độc hại phóng xạ đối với công chức, viên chức làm việc tại Phân viện Vật lý hạt nhân - Viện Vật lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
12953

Thông tư 68 TC/HCSN của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
12954

Thông tư 22/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
12955

Quyết định 484/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành truyền hình Việt Nam đến năm 2000 và những năm sau"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
12956

Công văn 152-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời chi trả 3 chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
12957

Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12958

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12959

Quyết định 425-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12960

Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
Vui lòng đợi