Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.375 văn bản: Chính sách
12901

Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12902

Quyết định 11/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12903

Công văn 440/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12904

Công văn 269/LĐTBXH-TBLSNCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Chủ tịch nước tặng quà Tết Nguyên đán Đinh Hợi - 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12905

Nghị quyết 04/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12906

Công văn 435/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12907

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Chính sách, Hành chính Tải về
12908

Thông tư 01/2007/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12909

Công văn 426/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế tài nguyên cát, đá khai thác sử dụng tại chỗ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12910

Công văn 414/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12911

Nghị quyết 03/2007/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12912

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Đinh Hợi - 2007

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12913

Công văn 374/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao, Chính sách Tải về
12914

Thông tư 05/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma tuý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12915

Công văn 373/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
12916

Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12917

Công văn 169/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ xã hội Tết Nguyên đán 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12918

Thông tư 01/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12919

Quyết định 03/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục đến năm 2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12920

Chỉ thị 01/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về