Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.051 văn bản: Chính sách
12881

Quyết định 105/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12882

Chỉ thị 18/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12883

Quyết định 102/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12884

Quyết định 22/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về việc bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
12885

Công văn 71/CP-VX của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12886

Chỉ thị 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12887

Quyết định 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12888

Quyết định 19/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động của ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12889

Quyết định 63/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển trung tâm khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thành viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12890

Nghị định 45/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12891

Quyết định 94/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
12892

Quyết định 1428/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Luật chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12893

Thông tư liên tịch 46/2006/TTLT/BVHTT-BTC của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12894

Quyết định 92/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12895

Thông tư liên tịch 74/2006/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
12896

Nghị định 39/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và Kbang, tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12897

Quyết định 87/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12898

Chỉ thị 15/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12899

Quyết định 07/2006/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12900

Công văn 3041/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh năm 2006

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về