Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.375 văn bản: Chính sách
12861

Công văn 810/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12862

Chỉ thị 03/2007/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
12863

Chỉ thị 04/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12864

Quyết định 26/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12865

Quyết định 27/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12866

Chỉ thị 03/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12867

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách, Giao thông Tải về
12868

Công văn 789/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12869

Quyết định 11/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12870

Nghị quyết 12/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12871

Nghị quyết 11/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12872

Quyết định 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12873

Quyết định 06/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12874

Quyết định 21/2007/QĐ-TTg cùa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12875

Quyết định 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12876

Thông tư 01/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12877

Nghị quyết 08/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12878

Nghị quyết 09/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12879

Nghị quyết 07/2007/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12880

Quyết định 20/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về