Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.951 văn bản: Chính sách
12841

Thông tư 04/LĐTBXH-Đ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình di dân ra đảo

Ban hành: 14/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
12842

Thông tư 04/LĐTBXH-DD của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình di dân ra đảo

Ban hành: 11/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12843

Thông tư 05HD/UBQG của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của các bộ ngành và tỉnh thành nhằm thực hiện chiến lược phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2000

Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
12844

Quyết định 770-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong

Ban hành: 20/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
12845

Quyết định 739-TTg của Chính phủ về việc quản lý Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Ban hành: 01/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
12846

Thông tư 95TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay của Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật bản (OECF) cho các dự án XDCB

Ban hành: 14/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
12847

Thông tư liên tịch 86/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 24/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
12848

Nghị định 176-CP của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ban hành: 20/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
12849

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12850

Chỉ thị 528-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm nuôi và trừ diệt ngay loại ốc bươu vàng

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12851

Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng số 36-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 10/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12852

Quyết định 481-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt

Ban hành: 08/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
12853

Quyết định 242-QĐ/CTN của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12854

Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" số 36-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12855

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12856

Công văn 4785/KTN của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiêt về Chương trình 327

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12857

Công văn 3392/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định hồ sơ để xét hưởng BHXH

Ban hành: 20/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
12858

Công văn 3374/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền tuất từ trần đối với thương binh hạng 1, 2, bệnh binh hạng 1, 2 chết

Ban hành: 18/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
12859

Nghị định 90-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12860

Nghị định 91-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
Vui lòng đợi