Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.464 văn bản: Chính sách
12821

Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục, thể thao

12822

Quyết định 82/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật

12823

Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

12824

Công văn 1109/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

12825

Công văn 4406/TC/CST của Bộ Tài chính về việc chính sách miễn thuế nhập khẩu

12826

Công văn 4337/TC/CST của Nộ Tài chính về việc rà soát chính sách thuế

12827

Công văn 1079/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách thuế

12828

Công văn 1074/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

12829

Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG của Bộ ngoại giao về việc ban hành quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỷ Điển

12830

Quyết định 76/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

12831

Công văn 1052/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

12832
12833

Chỉ thị 13/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

12834

Chỉ thị 12/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2005

12835

Công văn 4126/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

12836

Quyết định 20/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

12837

Công văn 1029/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

12838

Quyết định 73/2005/QĐ-TTg ủa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục

12839

Thông tư 26/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

12840

Quyết định 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm