Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.289 văn bản: Chính sách
12801

Thông tư 11/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
12802

Thông tư 56/1999/TT/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, bản, ấp

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/03/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
12803

Thông tư 33/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí sự nghiệp Chương trình Quốc gia xoá đói giảm nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12804

Thông tư 31/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình vay vốn Cơ quan phát triển cà phê, chè

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
12805

Nghị quyết 76/1999/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
12806

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị lần thứ 2 về công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học các tỉnh khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
12807

Thông tư 14/1999/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
12808

Thông tư 29/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
12809

Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
12810

Công văn 245/BVGCP-TH của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn chỉ đạo quản lý giá cả thực hiện Chỉ thị 41/1998/CT-TTg

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12811

Quyết định 29/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12812

Thông tư liên tịch 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm bị rủi ro

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12813

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12814

Thông tư 28/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách Nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
12815

Thông tư 02/1999/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức bán thuốc chữa bệnh có trợ cước vận chuyển ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
12816

Công văn 0841/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12817

Quyết định 42/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các xã làm công tác xoá đói giảm nghèo

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12818

Quyết định 43/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sản xuất chè năm 1999-2000 và định hướng phát triển chè đến năm 2005-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12819

Quyết định 38/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12820

Quyết định 35/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
Vui lòng đợi