Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.387 văn bản: Chính sách
12801

Quyết định 51/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010

12802

Công văn 1405/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

12803

Nghị quyết 20/2007/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2007

12804

Thông báo 68/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

12805

Thông báo 69/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

12806

Công văn 1402/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với lớp mầm non tư thục Lâm Nhi

12807

Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

12808

Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

12809

Quyết định 48/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

12810

Công văn 1876/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế "một cửa liên thông" trong đầu tư xây dựng

12811

Công văn 1875/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước 2007 - 2010

12812
12813

Chỉ thị 09/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư

12814

Thông báo 64/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

12815

Công văn 438/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán, tạm ứng dự án đầu tư tại tỉnh Điện Biên

12816

Quyết định 47/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007 - 2010

12817

Quyết định 08/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước"

12818
12819

Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo quy định tại Quyết định số 287/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ

12820

Chỉ thị 08/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007