Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.799 văn bản: Chính sách
12661

Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12662

Nghị quyết 46/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên, đổi tên sân vận động, quảng trường, công viên trên địa bàn Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12663

Nghị định 76/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12664

Quyết định 104/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
12665

Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12666

Thông tư 59/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
12667

Chỉ thị 16/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2003
12668

Quyết định 124/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12669

Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện may tuý ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2003
12670

Công văn 797/CP-CN của Chính phủ về việc các dự án điện khởi công năm 2003 - 2004

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
12671

Nghị định 69/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/10/2002 sửa đổi Điều 22, 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
12672

Chỉ thị 22/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2003

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12673

Quyết định 122/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12674

Chỉ thị 15/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2003
12675

Quyết định 94/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ xoá đó giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
12676

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12677

Thông tư 56/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
12678

Chỉ thị 20/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý và xử lý dứt điểm những vi phạm trong hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12679

Chỉ thị 19/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường đẩy mạnh tiến độ chỉnh trang nhà ở, công sở, tuyến phố hướng tới SEA GAMES 22 tại Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12680

Thông tư 65/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đối với doanh nghiệp trong quân đội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2003
Vui lòng đợi