Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.375 văn bản: Chính sách
12581

Chỉ thị 836/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12582

Nghị quyết 33/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12583

Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
12584

Quyết định 97/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020"

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12585

Công văn 2487/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12586

Công văn 2479/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12587
12588

Quyết định 96/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12589

Công văn 2480/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12590

Công văn 2473/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12591

Công văn 2488/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12592

Nghị định 113/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12593

Quyết định 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12594

Nghị định 109/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
12595

Nghị định 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
12596

Nghị định 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12597

Thông tư 04/2007/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn một số nội dung về Thanh tra công tác dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12598

Nghị định 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12599

Nghị định 106/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12600

Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về