Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.969 văn bản: Chính sách
12581

Quyết định 06/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020

12582

Quyết định 46/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020

12583

Nghị quyết 08/2008/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008

12584

Công văn 1008/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương trong công ty nhà nước

12585

Công văn 481/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và bảo đảm cân đối, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu

12586

Công văn 2049/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

12587

Công văn 993/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ ăn giữa ca

12588

Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 - 2012

12589

Công văn 1963/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các công ty thành viên

12590

Công văn 3532/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn dự toán chi Bảo hiểm xã hội, chi Bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008

12591

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật đầu tư công

12592

Quyết định 44/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quy định hoạt động, một số chính sách và tổ chức quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

12593

Công văn 1931/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

12594

Thông báo 82/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2008

12595

Thông tư liên tịch 25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006 đến 2010

12596

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

12597

Thông báo 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

12598

Công văn 1909/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán

12599

Chỉ thị 11/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá

12600

Nghị quyết 07/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Kiên Giang