Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.283 văn bản: Chính sách
12561

Chỉ thị 10/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12562

Quyết định 72/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Gia đình Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12563

Quyết định 71/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001-2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12564

Quyết định 69/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và người bán nguyên liệu

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
12565

Chỉ thị 09/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc vận động hưởng ứng vì người tàn tật khu vực châu á - Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2001

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
12566

Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
12567

Quyết định 55/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
12568

Thông tư 47/2001/TT-BNN-CS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh"

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12569

Quyết định 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12570

Quyết định 440/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12571

Thông tư 08/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
12572

Quyết định 51/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển ngành hoá chất Việt Nam 5 năm 2001-2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
12573

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12574

Thông tư 19/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1999/TT-BTC ngày 26/10/1999 của Bộ Tài chính về nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chóng AIDS

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12575

Quyết định 41/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12576

Quyết định 42/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các xã đặc biệt khó khăn của chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12577

Quyết định 35/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
12578

Thông tư 07/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi về việc phân cấp giải quyết chế độ sau khi giám định lại thương tật đối với người bị thương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
12579

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2001.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 12/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
12580

Quyết định 23/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
Vui lòng đợi