Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.978 văn bản: Chính sách
12561

Thông báo 94/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12562

Quyết định 17/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
12563

Công văn 4514/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo năm 2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Bảo hiểm Tải về
12564

Công văn 2434/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều hành thị trường trong nước

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12565

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12566

Thông báo 96/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng, Chính sách Tải về
12567

Nghị quyết 10/2008/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12569

Công văn 546/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
12570

Thông tư liên tịch 52/2008/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12571

Công văn 2363/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc lập kế hoạch kiểm tra theo Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12572

Công văn 1234/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12573

Quyết định 1660/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời các thương nhân bán buôn thịt tại chợ Hóc Môn - huyện Hóc Môn và chợ Bàu Nai - quận 12

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Chính sách Tải về
12574

Thông báo 92/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tai xanh ở lợn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12575

Công văn 2318/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về dự án Luật thuế giá trị gia tăng và dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12576

Nghị định 44/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12577

Quyết định 05/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Chính sách Tải về
12578
12579

Công văn 1139/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12580

Công văn 1139/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Lĩnh vực: Chính sách Tải về