Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.657 văn bản: Chính sách
12561

Thông tư 14/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, chính sách tinh giảm biên chế, chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Ban hành: 16/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
12562

Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

Ban hành: 15/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
12563

Thông tư 29/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
12564

Quyết định 46/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung điều 9 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 06 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
12565

Chỉ thị 14/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003

Ban hành: 10/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
12566

Thông tư 56/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện các dự án thuộc Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo

Ban hành: 09/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
12567

Nghị quyết 05/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2003

Ban hành: 04/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
12568

Nghị định 28/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục

Ban hành: 31/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
12569

Chỉ thị 13/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 15/3 - 25/5/2003

Ban hành: 31/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
12570

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc về vấn đề tăng giá thuốc

Ban hành: 28/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
12571

Công văn 1433/VPCP-ĐPI của Văn phòng Chính phủ về một số chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban hành: 28/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
12572

Chỉ thị 06/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Ban hành: 27/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
12573

Quyết định 40/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12574

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
12575

Quyết định 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến 2010

Ban hành: 20/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12576

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính là người dân tộc Khơ-me, Chăm lo cho các xã, phường, thị trấn các tỉnh miền Tây Nam bộ

Ban hành: 19/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
12577

Chỉ thị 05/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội

Ban hành: 18/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
12578

Quyết định 38/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động cho cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 18/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12579

Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Ban hành: 17/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
12580

Thông tư 16/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003

Ban hành: 14/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
Vui lòng đợi