Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12521

Chỉ thị 27/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12522

Chỉ thị số 26/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình kiên cố hoá - hiện đại hoá trường, lớp học ở thủ đô Hà Nội

Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12523

Chỉ thị 25/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phòng, chống cơn bão số 3

Ban hành: 22/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12524

Quyết định 149/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam

Ban hành: 21/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
12525

Thông tư 18/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành: 15/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
12526

Quyết định 134/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận thành Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 09/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12527

Quyết định 135/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc củng cố và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Ban hành: 09/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12528

Công văn 2494/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 08/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
12529

Chỉ thị 08/2003/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt

Ban hành: 07/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2003
12530

Thông tư 74/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 hướng dẫn chỉ tiêu để xác định kinh tế trang trại

Ban hành: 04/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
12531

Thông tư liên tịch 66/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phíchương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
12532

Quyết định 131/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 4 Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12533

Quyết định 37/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ cải cách hành chính

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
12534

Chỉ thị 23/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
12535

Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12536

Nghị quyết 46/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên, đổi tên sân vận động, quảng trường, công viên trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 28/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12537

Nghị định 76/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12538

Quyết định 104/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
12539

Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở

Ban hành: 25/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12540

Thông tư 59/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Ban hành: 23/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
Vui lòng đợi