Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12501

Quyết định 204/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ, chính sách khuyến khích đối với cán bộ công tác ở phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2006
12502

Quyết định 190/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2003 - 2010

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12503

Thông tư 87/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp cơ khí sản xuất ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12504

Quyết định 186/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12505

Quyết định 182/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12506

Quyết định 108/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội được thành lập các xí nghiệp trực thuộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12507

Công văn 9142/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với hàng hoá cung cấp cho "Dự án bữa trưa học đường"

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2003
12508

Thông tư liên tịch 80/2003/TTLT/BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12509

Nghị quyết 414/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
12510

Quyết định 175/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
12511

Nghị định 99/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
12512

Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
12513

Quyết định 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá"

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12514

Quyết định 97/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành lao động - thương binh xã hội Hà Nội đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12515

Thông báo 117/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2003
12516

Quyết định 93/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập quỹ ưu đãi khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô - thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
12517

Nghị định 89/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12518

Quyết định 94/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của quỹ ưu đãi, khuyễn khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô - thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dững tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12519

Quyết định 92/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức dân phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12520

Chỉ thị 29/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch quốc tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội hướng tới SEA GAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 2

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
Vui lòng đợi