Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.835 văn bản: Chính sách
12501

Chỉ thị 20/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
12502

Công văn 1658/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện đề án mở rộng UNT đối với UBND phường, xã

Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2004
12503

Thông tư 08/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 09/LĐ-TBXH-TT ngày 26/4/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp và ghi sổ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 04/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
12504

Nghị định 132/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp

Ban hành: 04/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2004
12505

Quyết định 100/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004-2005

Ban hành: 02/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
12506

Nghị định 130/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/1998/NĐ-CP ngày 24/10/1998 quy định cờ hiệu truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2004
12507

Chỉ thị 19/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
12508

Công văn 2480/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra thủ tục miễn thuế đối với hàng thuộc diện ưu đãi đầu tư

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
12509

Chỉ thị 18/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2004
12510

Quyết định 49/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu vàng tiêu chuẩn quốc tế

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2004
12511

Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
12512

Thông tư 46/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 27/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2004
12513

Chỉ thị 17/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Ban hành: 24/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
12514

Quyết định 48/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 24/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
12515

Quyết định 80/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập phòng quản lý khoa học, tư liệu - thư viện thuộc trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Ban hành: 21/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12516

Nghị quyết 06/2004/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
12517

Nghị định 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12518

Nghị định 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12519

Quyết định 73/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Võ Thị Sáu- Nguyễn Công Trứ tỷ lệ 1/500

Ban hành: 17/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
12520

Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2004
Vui lòng đợi