Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.289 văn bản: Chính sách
12481

Quyết định 167/2001/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam thời kỳ 2001-2010

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
12482

Thông tư 56/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
12483

Công văn 10154/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/10/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
12484

Công văn 4162/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi về thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
12485

Công văn 4150/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về tiền thuê đất đối với các hợp tác xã

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
12486

Công văn 4149/TCT/NV7 của Tổng cục Thuê về việc giải đáp chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
12487

Quyết định 105/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
12488

Công văn 9627/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
12489

Quyết định 152/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
12490

Công văn về việc chuẩn bị các văn bản pháp quy theo Nghị quyết TW 3, khoá IX

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12491

Thông tư 2461/2001/TT-BNG của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12492

Thông tư 83/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
12493

Thông tư 01/TT/2001/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ về hướng dẫn việc miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với "chức sắc tôn giáo chuyên nghiệp"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
12494

Quyết định 97/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc giá hỗ trợ việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12495

Công văn 3907/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12496

Quyết định 94/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12497

Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12498

Thông tư 79/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12499

Công văn 3883/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dịch vụ tưới tiêu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
12500

Công văn 3893/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
Vui lòng đợi