Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.289 văn bản: Chính sách
12461

Quyết định 120/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuôc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
12462

Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 23/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
12463

Nghị định 88/2001/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 22/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
12464

Quyết định 116/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi theo chính sách ưu đãi thuế mặt hàng xe máyquy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 20/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12465

Quyết định 183/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá IX

Ban hành: 20/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12466

Thông tư 92/2001/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Côngnghiệp và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi đối thuế với sản xuất xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy

Ban hành: 20/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
12467

Thông tư liên tịch 912/2001/TTLT/UBDTMN/BTC/BKHĐT của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12468

Quyết định 115/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của mặt hàng thuôc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 15/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
12469

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
12470

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đồi với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
12471

Công văn 4522/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
12472

Quyết định 177/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
12473

Quyết định 174/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, tỉnh Nghệ An thành vườn quốc gia Pù Mát

Ban hành: 08/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2003
12474

Quyết định 173/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 06/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2002
12475

Công văn về việc lập danh sách xác nhận người có công theo Thông tư số 09/2000/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 31/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
12476

Quyết định 99/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của Thành phố

Ban hành: 31/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
12477

Công văn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX

Ban hành: 31/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
12478

Quyết định 168/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên

Ban hành: 30/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
12479

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc đẩy mạnh chấn chỉnh và tăng cường công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia

Ban hành: 29/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
12480

Quyết định 166/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
Vui lòng đợi