Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.973 văn bản: Chính sách
12441

Công văn 3532/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2004
12442

Quyết định 153/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển muối

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12443

Nghị quyết 07/1999/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
12444

Nghị quyết 08/1999/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
12445

Thông tư 86/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc giải ngân và cơ chế cho vay lại đối với chương trình vay vốn tín dụng của Ba Lan nhằm phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thuỷ Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
12446

Thông tư liên tịch 16/1999/TTLT-LĐTBXH-TWTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
12447

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT/BVCSTE-HLHPN của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc tăng cường phối hợp xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12448

Chỉ thị 18/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
12449

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
12450

Thông tư 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
12451

Thông tư 19/1999/TT-TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 03/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/06/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
12452

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/1999/QĐ-TTg ngày 5/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt bão

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12453

Công văn về việc giải thích một số nội dung Thông tư số 06/1999/TTLT ngày 8/2/1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12454

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu cho hàng hoá sản xuất tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12455

Thông tư 78/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12456

Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12457

Thông tư liên tịch 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
12458

Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTƯ của Bộ Tài chính và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu vực dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
12459

Quyết định 140/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa đến năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
12460

Quyết định 134/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
Vui lòng đợi