Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12441

Quyết định 03/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề tài bảo đảm nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở thành phố đến năm 2005 của khối cơ quan quản lý nhà nước

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
12442

Quyết định 07/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/TTg ngày 15/12/1993 của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2004
12443

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2004
12444

Thông tư 02/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan

Ban hành: 08/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2004
12445

Quyết định 03/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010

Ban hành: 07/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
12446

Chỉ thị 01/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán giáp thân 2004 tại thủ đô Hà Nội

Ban hành: 06/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
12447

Chỉ thị 02/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phát động phong trào tết trồng cây xuân giáp thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2004

Ban hành: 06/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
12448

Quyết định 272/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
12449

Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ

Ban hành: 29/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2004
12450

Nghị quyết 15/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2003

Ban hành: 29/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2004
12451

Quyết định 224/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 25/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2004
12452

Quyết định 303/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các trung tâm xã hội

Ban hành: 23/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
12453

Quyết định 302/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban công tác người hoa thành phố

Ban hành: 23/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
12454

Thông tư 294/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y

Ban hành: 23/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
12455

Thông tư 123/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
12456

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
12457

Quyết định 296/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung nhiệm vụ và đổi tên trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hoà thành trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
12458

Quyết định 1727/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 12/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
12459

Chỉ thị 27/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 11/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
12460

Thông tư 26/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 1/1/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ

Ban hành: 09/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
Vui lòng đợi