Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.854 văn bản: Chính sách
12421

Nghị quyết 20/1998/QH10 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12422

Nghị quyết 19/1998/QH10 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12423

Pháp lệnh 08/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
12424

Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2006
12425

Nghị định 96/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
12426

Quyết định 224/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu phòng, chống duy dinh dưỡng trẻ em vào chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và dịch bệnh nguy hiểm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
12427

Quyết định 219/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng trị

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/11/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
12428

Chỉ thị 38/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12429

Nghị định 91/1998/NĐ-CP ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
12430

Quyết định 216/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất kinh tế, kỹ thuật đặc biệt

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
12431

Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ tiến hành chuẩn bị thành lập Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2004
12432

Thông tư 145/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;An ninh trật tự;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12433

Quyết định 211/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
12434

Nghị quyết 13/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1998

Lĩnh vực: Chính sách;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 30/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
12435

Quyết định 1291/1998/QĐ-BTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 28/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
12436

Quyết định 210/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
12437

Chỉ thị 36/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm điểm thực hiện Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
12438

Thông tư liên tịch 135/1998/TTLT/BTC-BLĐTHXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí uỷ quyền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng thuộc ngân sách Trung ương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
12439

Quyết định 198/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước I, giai đoạn I khu công nghệ cao Hoà Lạc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2003
12440

Chỉ thị 34/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động Năm Quốc tế người cao tuổi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
Vui lòng đợi