Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.049 văn bản: Chính sách
12361
12362

Công văn 1926/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế cho đối tượng nộp thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12363

Công văn 6761/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách miễn thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12364

Công văn 1953/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12365

Quyết định 71/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12366

Công văn 1948/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với chi phí công tác nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12367

Quyết định 532/2007/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc ban hành quy định chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với một số trường hợp cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12368

Công văn 1913/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về thuế GTGT lãi tiền vay

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12369
12370

Công văn 1914/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12371

Công văn 1915/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12372

Quyết định 69/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đến 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12373

Công văn 611/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12374

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12375

Công văn 2605/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12376

Công văn 1852/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12377

Công văn 1856/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12378

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Xây dựng, Chính sách Tải về
12379

Công văn 597/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác Thông tin-Giáo dục-Truyền thông sức khỏe cộng đồng"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12380

Công văn 1850/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về