Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.658 văn bản: Chính sách
12341

Nghị định 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12342

Quyết định 73/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Võ Thị Sáu- Nguyễn Công Trứ tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
12343

Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2004
12344

Quyết định 683/2004/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2004
12345

Quyết định 78/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
12346

Công văn 2197/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP và Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2004
12347

Quyết định 45/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanhke

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2004
12348

Quyết định 76/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
12349

Nghị quyết 05/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2004

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Doanh nghiệp;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
12350

Nghị quyết 01/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
12351

Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
12352

Chỉ thị 14/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2004

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
12353

Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
12354

Công văn 1747/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT đối với hàng xuất khẩu bị chuyển hoàn về Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2004
12355

Thông báo 88/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về một số có chế hỗ trợ cho các sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2004
12356

Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2004
12357

Quyết định 57/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục địch an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
12358

Quyết định 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
12359

Công văn 1688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấp và sử dụng C/O để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam và Lào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
12360

Công văn 1814/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ảnh hưởng do giá thép tăng trong xây dựng cơ bản

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 14/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
Vui lòng đợi