Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.399 văn bản: Chính sách
12341

Quyết định 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
12342

Thông báo 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 19/9/2007 về việc xác định thời hạn cư trú của người Việt Nam định cư ở nước ngoài để được sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12343

Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12344

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
12345

Công điện 1363/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động di dời dân tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ, đập

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12346

Thông tư 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Hành chính Tải về
12347

Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT của Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/3/2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12348

Quyết định 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam vào nhiệm vụ của "Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12349

Công văn 5349/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền Chỉ thị 21 trên truyền hình (Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg ngày 04/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
12350

Quyết định 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12351

Công văn 1353/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác gỗ rừng tự nhiên năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12352
12353

Thông tư 79/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 01/2007/TT-BNN ngày 15/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thược Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12354

Quyết định 2740/QĐ/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12355

Quyết định 1252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ ngân sách Trung cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12356

Quyết định 78/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Hành chính Tải về
12357

Công văn 5224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12358

Công văn 1332/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty cổ phần Mua bán điện

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Điện lực Tải về
12359

Công văn 1329/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong thu tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12360

Quyết định 1230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về