Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.828 văn bản: Chính sách
12321

Công văn 202/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
12322

Chỉ thị 01/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán ất dậu năm 2005 tại thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
12323

Thông tư 02/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
12324

Thông tư 10/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
12325

Nghị quyết 744/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
12326

Quyết định 03/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
12327

Quyết định 01/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12328

Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
12329

Quyết định 217/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
12330

Quyết định 104/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanlike

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
12331

Thông tư 133/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
12332

Thông tư liên tịch 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện một số điểu của Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào CSCB, tổ chức hoạt động của CSCB theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào CSCB

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
12333

Thông tư liên tịch 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
12334

Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12335

Nghị định 213/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho các năm 2004 - 2006

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12336

Chỉ thị 48/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu năm 2005

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12337

Nghị định 211/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục, chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12338

Chỉ thị 47/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
12339

Quyết định 174/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp Việt Nam đến năm 2010, có tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2005
12340

Nghị định 210/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
Vui lòng đợi