Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.516 văn bản: Chính sách
6101

Quyết định 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về an toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008 - 2010

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
6102

Công văn 6695/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
6103

Quyết định 3779/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 3, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
6104

Quyết định 3780/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 4, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
6105

Quyết định 3792/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 16, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
6106

Quyết định 3790/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 14, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
6107

Quyết định 3789/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 13, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
6108

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
6109

Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008

Ban hành: 04/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
6110

Thông tư 44/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
6111

Quyết định 1221/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Cao Bằng

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
6112

Công văn 744/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc vốn thực hiện Chương trình 135

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
6113

Quyết định 25/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6114

Quyết định 505/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008

Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2008
6115

Thông tư liên tịch 52/2008/TTLT-BNN-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

Ban hành: 14/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
6116

Công văn 1139/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
6117

Quyết định 06/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020

Ban hành: 01/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
6118

Nghị quyết liên tịch 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 - 2012

Ban hành: 28/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
6119

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
6120

Quyết định 1445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 Kế hoạch năm 2007 vằ năm 2008

Ban hành: 25/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
Vui lòng đợi