Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.104 văn bản: Chính sách
6101

Công điện 474/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng

Ban hành: 10/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2012
6102

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2012

Ban hành: 09/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
6103

Công văn 1040/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ban hành: 09/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
6104

Công văn 2307/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi

Ban hành: 09/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
6105

Thông tư liên tịch 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 09/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
6106

Công văn 986/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Quyết định 800/QĐ-TTg về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2012
6107

Quyết định 69/QĐ-TCDS của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc ban hành bảng điểm đánh giá công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2012
6108

Công văn 441/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Hỗ trợ phát triển Chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (Chương trình DPL2)

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
6109

Công văn 2257/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu cách hỗ trợ thích hợp cho học sinh ở vùng khó khăn lương thực hoặc ở các trường dân tộc nội trú, bán trú

Ban hành: 05/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2012
6110

Công văn 2220/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2012
6111

Công văn 956/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn thiện đề cương Dự án "Nâng cao vai trò kiểm soát của người dân đối với các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới" do Thụy Điển tài trợ

Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2012
6112

Công văn 260/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp cung cấp các đề án, dự án kêu gọi tài trợ cho vùng dân tộc miền núi

Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2012
6113

Công văn 1177/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2012
6114

Nghị định 23/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2012
6115

Quyết định 395/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2012
6116

Công văn 1134/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
6117

Chương trình 1218/CTr-BNV-TWĐ của Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc phối hợp hoạt động giữa Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2016

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2012
6118

Quyết định 34/QĐ-PCAIDSMTMD của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 29/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2012
6119

Quyết định 375/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011

Ban hành: 28/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2012
6120

Quyết định 354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 28/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2012
Vui lòng đợi