Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.461 văn bản: Chính sách
6101

Công văn 6870/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 14/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
6102

Công văn 1533/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu công nghiệp Bắc An Thạnh và Khu công nghiệp Thế Kỷ, tỉnh Long An vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2008
6103

Thông báo 255/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng về Đề án chung sống an toàn với lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
6104

Quyết định 3920/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) Phường 2, Quận Phú Nhuận

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
6105

Quyết định 3922/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) Phường 4, Quận Phú Nhuận

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
6106

Công văn 1525/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy mô các khu công nghiệp của tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 11/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
6107

Thông tư liên tịch 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
6108

Thông báo 217/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
6109

Công văn 2745/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2008
6110

Công văn 4599/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2008
6111

Thông báo 146/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
6112

Công văn 3704/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008

Ban hành: 04/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
6113

Thông tư 44/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
6114

Quyết định 1221/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Cao Bằng

Ban hành: 28/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
6115

Công văn 744/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc vốn thực hiện Chương trình 135

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
6116

Quyết định 25/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
6117

Quyết định 19/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
6118

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội năm 2008

Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
6119

Quyết định 1445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 Kế hoạch năm 2007 vằ năm 2008

Ban hành: 25/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
6120

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối năm 2007

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
Vui lòng đợi